Puts i Karlstad

Integritetspolicy

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Puts i Karlstad. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss", "vår" och "tjänsten" till Puts i Karlstad. Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller oro om detta integritetsmeddelande eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på [email protected]

När du besöker vår webbplats https://putsikarlstad.se ("Webbplatsen"), och mer generellt, använder någon av våra tjänster ("Tjänsterna", som inkluderar webbplatsen), uppskattar vi att du litar på oss med din personliga information. Vi tar din integritet mycket stort allvar. I detta integritetsmeddelande försöker vi förklara för dig på ett så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi hoppas att du tar lite tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i detta integritetsmeddelande som du inte håller med om, och om så fallet avbryt användningen av våra tjänster omedelbart.

Detta sekretessmeddelande gäller all information som samlas in via våra tjänster (som, enligt beskrivningen ovan, inkluderar vår webbplats), samt alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Vänligen läs detta integritetsmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med den information som vi samlar in.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI?

Personlig information som du avslöjar till oss

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig på webbplatsen, uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster när du deltar i aktiviteter på webbplatsen eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och Webbplatsen, de val du gör och de tjänster och funktioner du använder. Den personliga informationen vi samlar kan innehålla följande:

Personlig information tillhandahålls av dig. Vi samlar namn; telefonnummer; mejladresser; utskick adresser; lösenord; kontakt- eller autentiseringsdata; faktureringsadresser; kontaktpreferenser; och annan liknande information.

Inloggningsdata för sociala medier. Vi kan ge dig möjligheten att registrera dig med oss ​​med din befintliga information om sociala mediekonton, som ditt Facebook, Twitter eller annat socialt mediekonto. Om du väljer att registrera dig på detta sätt kommer vi att samla in den information som beskrivs i avsnittet "HUR HANTERAR VI DINA sociala inloggningar nedan.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt.

Information som samlas in automatiskt

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Detta information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) utan kan inkludera enhets- och användningsinformation, till exempel din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisande URL: er, enhetsnamn, land, plats, information om vem och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information främst behövs för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats och för vår interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.

Informationen vi samlar in inkluderar:
Loggar och användardata. Loggnings- och användningsdata är service-relaterad, diagnostisk användning och prestanda information som våra servrar samlar in automatiskt när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan dessa loggdata innehålla din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (t.ex. datum- / tidstämplar som är associerade med din användning, sidor och filer som har visats, sökningar och annat åtgärder du gör, till exempel vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallad "crash dumps") och maskinvaruinställningar).

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för olika beskrivna affärsändamål Nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål beroende på vår legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke, och / eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi litar på bredvid varje ändamål nedan.

Vi använder den information vi samlar in eller tar emot:

 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto till oss till en tredjepartskonto (t.ex. ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi informationen du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen för utförande av kontraktet. Se avsnittet nedan med rubriken "HUR HANTERAR VI DINA SOCIALA LOGINER" för vidare information.
 • För att publicera rekommendationer. Vi publicerar rekommendationer på vår webbplats som kan innehålla personlig information. Vi använder de rekommendationer som publicerats på vår Facebook-sida. Om du vill ta bort din rekommendation, vänligen kontakta oss på [email protected] och se till att ta med ditt namn, rekommendation plats och kontaktinformation.
 • Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår webbplats.
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka dig produkt, service och ny funktionsinformation och / eller information om ändringar av våra villkor, och politik.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att behålla vår webbplats säker (till exempel för övervakning och förebyggande av bedrägerier).
 • För att upprätthålla våra villkor och villkor för affärsändamål, för att följa lagliga och myndighetskrav eller i samband med vårt kontrakt.
 • Att svara på lagliga förfrågningar och förebygga skada. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran, så vi kan behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.
 • Uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som gjorts via webbplatsen.
 • Administrera prisdrag och tävlingar. Vi kan använda din information för att administrera prisdrag och tävlingar när du väljer att delta i våra tävlingar.
 • Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan använda din information till att förse dig med den begärda tjänster.
 • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
 • För att skicka marknadsföring och reklamkommunikation. Vi och / eller vår tredje parts marknadsföring partners får använda den personliga information som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta finns i överensstämmelse med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel när man uttrycker intresse för att få information om oss eller vår webbplats, prenumerera på marknadsföring eller på annat sätt kontakta oss, vi samlar in personlig information från dig. Du kan välja bort våra marknadsföringsmeddelanden när som helst (se "VAD ÄR DINA PRIVACY RÄTTIGHETER "nedan).
 • Leverera riktad annonsering till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa personlig innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsydda efter dina intressen och / eller lokalisering och att mäta dess effektivitet.
 • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, till exempel data analys, identifiering av användningstrender, bestämning av effektiviteten i våra kampanjer och att utvärdera och förbättra vår webbplats, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och Lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte är associerad med individ hos slutanvändare och inkluderar inte personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbara personlig information utan ditt samtycke.

KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Vi kan behandla eller dela dina data som vi har baserat på följande rättsliga grund:

 • Godkännande: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.
 • Berättigade intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av ett kontrakt: Där vi har ingått ett kontrakt med dig, kan vi behandla din personlig information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
 • Rättsliga skyldigheter: Vi kan lämna ut din information där vi enligt lag är skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut, eller juridisk process, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Vitalintressen: Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder angående potentiella brott mot vår policy, misstänkta bedrägerier, situationer som innebär potentiella hot mot säkerheten för någon person och olagligt aktiviteter eller som bevis i tvister där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina data eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om, eventuell sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan dela dina data med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller på för oss och kräver åtkomst till sådan information för att göra det arbetet. Exempel inkluderar: betalningsbearbetning, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsansträngningar. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknologi på webbplatsen, som kommer att göra det möjligt för dem att samla in uppgifter för våra uppdrag om hur du interagerar med vår webbplats över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma popularitet för visst innehåll, sidor eller funktioner och bättre förstå online-aktivitet. Såvida inte som beskrivs i detta meddelande, delar vi inte, säljer, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje parter för deras reklamändamål. Vi har kontrakt på plats med våra uppgifter processorer, som är utformade för att hjälpa till att skydda din personliga information. Detta betyder att de inte kan göra något med din personliga information såvida vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela din personliga information med någon organisation förutom oss. De också åtar sig att skydda uppgifterna de innehar för våra räkning och att behålla dem under den period vi instruerar.
 • Dotterbolag. Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att behöva dessa medlemsförbund för att hedra detta integritetsmeddelande. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och vilket som helst annat dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensamma kontroll med oss.
 • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

VEM KOMMER MIN INFORMATION ATT DELAS MED?

Vi delar och avslöjar bara din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår insamling och behandling av data praxis. Om vi har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet nedan med titeln "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE? ".

 • Tillåt användare att ansluta till sina tredjepartskonton
  Facebook account
 • Kommunicera och chatta med användare
  Facebook Customer Chat
 • Innehållsoptimering
  Google Fonts
 • Säkerhetskopiering och säkerhet
  Digital Ocean and Cloudflare
 • Funktionalitet och infrastrukturoptimering
  Cloudflare
 • Fakturor och fakturering
  Frilans Finans
 • Registrering och verifiering av användarkonto
  Facebook Login
 • Webb- och mobilanalys
  Google Analytics and Google Tag Manager
 • Prestandaövervakning på webbplatsen
  Cloudflare
 • E-Posthantering
  Mailgun

ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅNINGSTEKNIKER?

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies anges i vårt cookie-meddelande.

HUR HANTERAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?

Vår webbplats erbjuder dig möjligheten att registrera dig och logga in med ditt tredje parts sociala mediekonto detaljer (som dina inloggningar på Facebook eller Twitter). Där du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Informationen vi får kan variera beroende på den berörda sociala medieleverantören, men innehåller ofta ditt namn, e-postadress adress, profilbild samt annan information du väljer att offentliggöra.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i denna sekretess eller som på annat sätt klargörs för dig på den relevanta webbplatsen. Observera att vi inte kontrollerar och är inte ansvariga för annan användning av din personliga information av din tredje parts leverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du granskar deras integritetsmeddelande för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina sekretesspreferenser på deras webbplatser och appar.

ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRD INTERNATIONELLT?

Våra servrar finns i Tyskland. Om du går in på vår webbplats utanför Tyskland, var uppmärksam på att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i vår faciliteter och av de tredje parterna med vilka vi kan dela din personliga information (se "VILL DIN INFORMATION delas med någon? "Ovan), i USA och andra länder.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kanske dessa länder inte nödvändigtvis har det dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är så omfattande som i ditt land. Vi ska dock vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta sekretessmeddelande och tillämplig lag.

Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler:
Vi har genomfört åtgärder för att skydda din personliga information, inklusive genom att använda den europeiska Kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personlig information mellan vår grupp företag och mellan oss och våra tredjepartsleverantörer. Dessa klausuler kräver att alla mottagare skyddar all personlig information som de behandlar med ursprung från EES i enlighet med Europeiska lagar och förordningar för dataskydd. Våra standardavtalsklausuler kan tillhandahållas begäran. Vi har implementerat liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partners och ytterligare information kan tillhandahållas på begäran.

HUR LÄNGE LAGRAR VI DIN INFORMATION?

Vi kommer bara att bevara din personliga information så länge det är nödvändigt för de angivna syftena i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personlig information längre än den tid då användare har ett konto hos oss.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att bearbeta din personliga information kommer vi att göra det antingen radera eller anonymisera sådan information, eller om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personlig information har lagrats i reservarkiv), då lagrar vi din personliga information och isolerar den från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

HUR LAGRAR VI DIN INFORMATION SÄKERT?

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för säkra din information, ingen elektronisk överföring via Internet eller informationslagring teknik kan garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna trånga igenom vår säkerhet, och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för skydda din personliga information, överföring av personlig information till och från vår webbplats är på egen risk. Du bör endast gå in påwebbplatsen i en säker miljö.

HÄMTAR VI INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

Vi begär inte medvetet information från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda Webbplatsen, ska du vara minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare för en sådan mindre och samtycke till sådan mindre beroende användning av webbplatsen. Om vi lär oss att den personliga information från användare under 18 år har samlats in, kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådan information från våra poster. Om du blir medveten om information vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på [email protected]

VAD ÄR DINA INTIGRITETSRÄTTIGHETER?

I vissa regioner (som Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga uppgifter skyddslagar. Dessa kan inkludera rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personlig information, (ii) för att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av Din personliga information; och (iv) om tillämpligt, för dataportabilitet. Under vissa omständigheter, kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. Att göra en sådan begäran, använd kontaktinformationen nedan. Vi kommer att överväga och agera efter varje begäran i i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Om vi ​​litar på ditt samtycke till att behandla din personliga information, har du rätten till dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten hos behandlingen innan den återkallas, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av din personliga information utförs i beroende av lagliga bearbetningsgrunder andra än samtycke.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du tror att vi olagligt behandlar din personlig information, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsinspektör auktoritet. Du hittar deras kontaktuppgifter här:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Om du är bosatt i Sverige är kontaktuppgifterna för dataskyddsmyndigheterna tillgängliga här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/sv/home.html.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter, kan du maila oss på [email protected]

Kontoinformation

Om du när som helst skulle vilja granska eller ändra informationen på ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

■ Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer till förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och / eller följa gällande lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar, kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies, kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i vår Hemsida. För att välja bort intressebaserad annonsering av annonsörer på vårt webbplatsbesök http://www.aboutads.info/choices/.

Välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vår e-postlista med marknadsföring klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi kan fortfarande göra det kommunicera med dig, till exempel för att skicka tjänsterelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för annan icke-marknadsföring syften. För att på annat sätt avvika kan du:

■ Öppna dina kontoinställningar och uppdatera dina inställningar.

KONTROLLER FÖR INTE-SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer har ett Do-Not-Track ("DNT") -funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha information om dina surfaktiviteter online övervakas och samlas in. I detta skede ingen enhetlig teknik standard för igenkänning och implementering av DNT-signaler har slutförts. Som sådan gör vi inte det svarar för närvarande på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar dina valet att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

GÖR VI UPPDATERINGAR TILL DETTA MEDDELANDE?

Vi uppdaterar detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart det är tillgängligt. Om vi göra väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande, kan vi meddela dig antingen genom att framlägga en meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska detta sekretessmeddelande ofta för att informeras om hur vi skyddar din information.

KONTAKTINFORMATION

Frågor om intigritetspolicyn ska skickas till oss på [email protected]

Senast uppdaterat: 2020-08-18