Puts i Karlstad

Allmänna villkor

Översikt

Denna webbplats drivs av Puts i Karlstad. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss", "vår" och "tjänsten" till Puts i Karlstad. Puts i Karlstad erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa tjänster från oss, engagerar du dig i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och / eller tillgängliga med hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, kunder till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande, är acceptans uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande tjänst ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Genom att godkänna dessa villkor så accepterar du här med att du har full rätt till att använda de adresser och personuppgifter du använder vid bokning av våra tjänster.

Du får inte använda våra tjänster för något olagligt eller obehörigt syfte eller använda några av dessa på ett sätt som bryter mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon destruktiv kod.

Ett brott eller överträdelse av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av din tjänst.

Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av någon anledning när som helst.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av Tjänsten, eller åtkomst till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen som tjänsten är genom tillhandahålls utan skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverkar dessa villkor.

Noggrannhet, fullständighet och aktualitet av information

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller nuvarande. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte lita på på eller används som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta och mer kompletta eller mer tidiga informationskällor. All tillit av materialet på denna webbplats är hos dig på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte nuvarande och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet i detta webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du håller med om att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Ändringar av tjänsten och priser

Priserna för våra tjänster kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, prisändringar, upphängning eller avbrytande av tjänsten.

Produkter eller tjänster (om tillämpligt)

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller sig rätten att begränsa mängden av våra tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av tjänster eller priser kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, på ensam diskretion av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta någon tjänst när som helst. Alla erbjudanden för alla tjänster som gjorts på denna webbplats är ogiltiga när de tas bort.

Vi garanterar inte att kvaliteten på tjänster, information eller annat material erhållna av dig kommer att uppfylla dina förväntningar eller att några fel i tjänsten kommer att vara rättad.

Faktureringens och kontoinformationens noggrannhet

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avboka tjänster som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placeras av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi gör en ändring eller avbokar en beställning, så kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och / eller faktureringsadress / telefonnummer som anges vid tiden då beställningen gjordes.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla tjänster beställningar gjorda hos oss. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och andra kunduppgifter så att vi kan kontakta dig vid behov.

Fakturering

Fakturering sker via egenanställningsbolaget Frilans Finans, där era personuppgifter också kommer att lagras enligt deras egna villkor. De tar också hand om vidarehantering av inkassoärenden.

Betalningsvillkoren vi använder kräver att ni betalar er faktura inom 14 dagar efter en faktura skickats ut till er.

Poäng

Som medlem så kan du samla poäng som du blir tilldelad efter ett arbete är avslutat hos er. Dessa poäng är ej en tillgång som du äger, och vid haveri eller dataförlust så är inte vi skyldiga er någon ersättning för dessa.

Betalningsvillkoren vi använder kräver att ni betalar er faktura inom 14 dagar efter en faktura skickats ut till er.

Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg över vilka vi varken övervakar eller har några kontroll eller ingång.

Du erkänner och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inte något ansvar oberoende av eller relaterat till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt och hållet på egen risk och bedömning och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg är tillhandahålls av berörda tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, släpp av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

Personlig information

Läs hur vi hanterar din personliga information här.

Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och för att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).

Vi åtar oss inte någon skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller om något relaterat webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Förbjuden användning

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att kränka alla internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka vår intellektuella äganderätt eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtal, förvirring, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falskt eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan används på något sätt som kommer att påverka funktionen eller driften av tjänsten eller något relaterat webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information från andra; (i) att skräppost, phish, pharm, påskott, spindel, krypa eller skrapa; (j) för obskurna eller omoraliska syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller något relaterat webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för brott mot något av de förbjudna användningarna.

Friskrivning av garantier; Ansvarsbegränsning

Som kund hos Puts i Karlstad så ansvarar ni själva för att allt känsligt runt fönster som kan ta skada plockas undan av er. Vi tar inget ansvar ifall något som ej plockats undan skulle gå sönder. Detsamma gäller i de fall där vi behöver plocka undan sådant från fönster som hindrar vårt arbete, eller som är i vägen på annat sätt. Vi avtar oss också allt ansvar gällande fönstrets skick. Inklusive ram, gånggärn, glas och liknande ifall det skulle ta skada eller gå sönder under vårt arbete. Ni ansvarar därför att allt detta är i tillräckligt gott skick för att vi ska kunna utföra vårt arbete.

Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att fungera, att vara i tid, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller pålitlig.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten under obegränsad tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på din enda risk. De tjänster som levereras till dig genom tjänsten är (utom så uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, handelsbar kvalitet, kondition för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inga fall ska Puts i Karlstad, våra direktörer, officerare, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ansvarig för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffande eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försummelse), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår genom din användning av någon av tjänsterna som anskaffas med hjälp av tjänsten eller för något annat krav relaterat på något sätt till din användning av tjänsten inklusive, men inte begränsad till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll publicerat, överfört eller på annat sätt gjort tillgängligt via tjänsten, även om de får information om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, vårt ansvar ska begränsas till den maximalt tillåtna lagen.

Gottgörelse

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oskadlig vi och våra föräldrar, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från något krav eller krav, inklusive rimliga advokatsavgifter som görs av tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa villkor Tjänsten eller de dokument som de innehåller med hänvisning, eller ditt brott mot lag eller rättigheter av en tredje part.

Uppdelning

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller som inte kan verkställas, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av gällande lag, och den ofördelbara delen ska anses vara avstängd från dessa villkor Tjänsten, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

Uppsägning

Parternas skyldigheter och skulder som uppkommit före uppsägningstiden ska överleva uppsägning av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor är giltiga om inte du eller vi säger upp dem. Du får avsluta dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår enda bedömning misslyckas eller om vi misstänker att du har misslyckats med att följa någon term eller tillhandahållande av dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som är förfallna till och med uppsägningsdagen; och / eller kan därför neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

Hela avtalet

Om vi misslyckas med att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte det utgöra ett undantag från sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr ditt användning av tjänsten, ersättning för tidigare eller samtida avtal, kommunikation och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare) versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot förslagsparti.

Gällande lag

Dessa servicevillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna hos Puts i Karlstad.

Ändringar av användarvillkoren

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor Tjänst genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbplats med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

Kontaktinformation

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på [email protected]

Senast uppdaterat: 2021-09-26